STARBOOKS sa Municipality ng Alabat

STARBOOKS

Para sa mga mag-aaral na nahihirapan sa pag-access ng internet upang gumawa ng kanilang mga aralin at proyekto lalo na iyong mga nasa linang na barangay sa ating bayan, maaari ninyong gamitin ang computer na ipinagkaloob ng Department of Science and Technology sa Municipal Library na matatagpuan sa ibaba ng Macapagal Gymnasium sa likod ng Bahay Pamahalaan.

Ang Municipal Library ay bukas Lunes hanggang Biyernes mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.

Ngunit limitado lamang sa apat ang maaaring pumasok sa Municipal Library bilang pagsunod parin sa ating health protocol.

#AlabatMapayapaMaunladMagandaatMasayangBayanngDiyos

Source: https://www.facebook.com/LGUAlabat/posts/208886837600982